จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยไปจ้างหลายที่ทำเว็บไซค์ คอร์สเรียนออนไลน์ ปัญหาที่พบเจอบ้างทีก็ไม่ได้เว็บอย่างที่เราต้องการเพราะราคาถูกเกินไปเวลาใช้งานก็มีปัญหาหลายอย่าง  บ้างที่ราคาก็ค่อนข้างสูงบ้างเจ้าเสนอราคามาหลายหมื่นจนถึงหลักแสนเลยก็มี เพราะการที่จะทำเว็บในลักษณะนี่มีองค์ประกอบและรายละเอียดค่อนข้างมากตั้งแต่การเลือก hosting จะต้องมีความเหมาะสมคือมีความเร็วในการ download และโปรแกรมที่ใช้ในการทำเว็บไซค์จะต้องมีการรองรับอุปกรณ์สื่อสารในทุกรุปแบบเช่น โทรศัพท์มือถือ เพื่อที่จะรองรับในการทำ SEO ( Search Engine Optimization ) เพื่อให้ติดหน้าหนึ่ง google ในอนาคต อีกทั้งจะต้องมีระบบในการบริหาญจัดการที่ดีพอเช่น มีระบบในการตรวจสอบทีมีประสิทธิ์ภาพ เช่น มีระบบ profile สำหรับนักเรียน มีระบบ profile ที่นักเรียนสามารถแก้ไข profile ได้เอง และ มีระบบนับจำนวนนักเรียนที่มีการซื้อ คอร์สเรียน